Algemene voorwaarden

Deelname aan Run for the Message Oldebroek geschiedt op eigen risico. De organisatie van Run for the Message is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van deelname aan ons evenement. Ook is de organisatie van Run for the Message Oldebroek niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Run for the Message Oldebroek georganiseerde activiteiten.

Hardlopen is intensief en blessuregevoelig. Niet iedereen is geschikt om aan hardlopen te doen. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan het evenement worden afgelast.

Tijdens het evenement zullen er foto’s worden gemaakt. Deze foto’s zullen gedeeld worden op de website www.runoldebroek.nl. Ook kunnen foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisatie van Run for the Message Oldebroek voor het gebruik om niet van de tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s waarop de deelnemer zichtbaar is.